11 Aralık 2017

Bulgur Nedir?

Dil Bilgisi
Dil Bilgisi

Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday.

Bulgur Nedir?

Beslenme
Beslenme
Bulgur: Buğdayların (Triticum durum, Triticum aestivum, Triticum monococcum, Triticum dicoccon) tekniğine uygun olarak temizlenmesi, pişirilmesi, kurutulması ve istendiğinde kabuğundan ayrılarak kırılması ile elde edilen ürünü, ifade eder.
Bulgur kendine has renk, tat, koku ve görünüşte olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuşmuş, küflenmiş olmamalı, yabancı bir tat ve koku, böcek ve böcek parçaları ile kalıntıları, yumurtaları, hayvansal artıklar ve metal parçaları içermemelidir. Bulgur, pilavlık ve köftelik bulgur olarak ikiye ayrılır. Pilavlık bulgur tane iriliğine göre; pilavlık tane bulgur, iri pilavlık bulgur, pilavlık bulgur ve ince pilavlık bulgur olmak üzere dört, köftelik bulgurlar ise tane iriliğine göre; köftelik bulgur ve köftelik ince bulgur olmak üzere iki gruba ayrılır.
Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Bulgur Tebliği Resmi Gazete: 16.02.2009-27143
Share

Beğenebilirsiniz...