24 Mart 2010

Buluş yoluyla öğretim eğitim ortamlarında nasıl uygulanmaktadır?

Eğitim
Eğitim

Buluş yoluyla öğretim, öğrencilerin, zihinsel yeteneklerini kullanarak kendi kendi­lerine bilimsel bilgi edindikleri bir öğretim yöntemidir. Bruner, buluş yoluyla öğre­timin öğrencilerin zihinsel gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak üç farklı biçimde uy­gulanabileceğini ileri sürmektedir. Bunlar; zihinsel gelişmişlik düzeyi yüksek olan öğrencilerle yürütülen “serbest-buluş yoluyla öğretim”, zihin gelişimi orta düzey­de öğrencilerle yürütülen “yarı-serbest buluş yoluyla öğretim” ve zihinsel gelişmiş­lik düzeyi düşük öğrencilerle yürütülen “bağımlı buluş yoluyla öğretim” olarak ad­landırılmaktadır. Her üç uygulamada da esas olan bireyde buluş (keşfetme) isteğini uyandırmaktır. Öğrenciler buluş yapmaya güdülendiklerinde, üzerinde çalıştıkları bilgiyi ilk kez kendileri keşfediyormuş gibi bir duygu hissederler. Bu durum öğren­cilerin kendilerine olan güveni artırmanın yanısıra, fen biliminin sanıldığı kadar zor ve soyut olmadığı yönünde bir görüş geliştirmelerine yol açar.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...