Başlangıç » Nedir » Büro ve yönetim nedir?

Büro ve yönetim nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Büro ve yönetim nedir? İşletme
Büro: Fransızca kelimedir. Türkçe karşılığı çalışma odası, danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeridir.
Yönetim: Çekip çevirme, düzene sokma, idare etme işidir.
Bir insan grubunun, planlanan bazı faaliyetlerde bulunarak saptanmış olan amaçlara yönelme ve ulaşma çabasıdır.
Yönetim sürecinde;
· Önceden saptanmış amaçlar
Yapılacak işler
İşleri yapacak bir grup insan (örgüt)
Sözü edilen insan grubunun bazı işleri yapmasından doğan faaliyetler
Bu faaliyetlerde başarılı olması söz konusudur.
Başarılı çalışmanın ölçüsü, saptanmış olan amaca yönelme ve ulaşma oranı ile bağımlıdır.
Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03