14 Temmuz 2011

Büyük Sofistlerin (The Elder Sophists) öğretim teknolojilerine yaklaşımındaki yöntem nedir ve etkisi nasıldır?

Eğitim
Eğitim

Yöntem:

· Ders anlatma,

· Grup tartışmaları,

· Sorun çözme,

· Güzel konuşma sanatını öğretme (kuram ve uygulama),

· Yöntemlerin sistematik olduğunu öğretme (hedef, ilerleme, vb.),

· Öğretimde teknolojiyi (techne) kullanma.

Etkisi: Büyük sofistlerin yaklaşımının, ortaçağda Avrupa’da eğitim müfredatının (aritmetik, geometri, müzik, astronomi, dilbilgisi, mantık ve güzel konuşma) tasarlamasında önemli yeri vardır.

Kaynak: Arzu Hancı Karademirci’nin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) “Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...