Başlangıç » Nedir » Büyük Sofistlerin (The Elder Sophists) öğretim teknolojilerine yaklaşımındaki yöntem nedir ve etkisi nasıldır?

Büyük Sofistlerin (The Elder Sophists) öğretim teknolojilerine yaklaşımındaki yöntem nedir ve etkisi nasıldır?

Posted by: Ne Nedir 14 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Büyük Sofistlerin (The Elder Sophists) öğretim teknolojilerine yaklaşımındaki yöntem nedir ve etkisi nasıldır? Eğitim Teknoloji
Yöntem:
·         Ders anlatma,
·         Grup tartışmaları,
·         Sorun çözme,
·         Güzel konuşma sanatını öğretme (kuram ve uygulama),
·         Yöntemlerin sistematik olduğunu öğretme (hedef, ilerleme, vb.),
·         Öğretimde teknolojiyi (techne) kullanma.
Etkisi: Büyük sofistlerin yaklaşımının, ortaçağda Avrupa’da eğitim müfredatının (aritmetik, geometri, müzik, astronomi, dilbilgisi, mantık ve güzel konuşma) tasarlamasında önemli yeri vardır.
Kaynak: Arzu Hancı Karademirci’nin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) “Öğretim Teknolojileri: Tanımı ve Tarihsel Gelişimine Yeniden Bakmak” sunumundan derlenmiştir (Derleme tarihi: 28/05/2011).2011-07-14