Başlangıç » Nedir » Çalışma ve eğlence

Çalışma ve eğlence

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Çalışma ve eğlence Tıp
Sağlıklı ve erişkin bir kişi, yaşamında ya geçimini sağlamak veya zamanını değerlendirmek ya da eğlenmek amacı ile bir uğraş edinir ve çalışır. Uğraş verdiği alan kişinin geçimini yeterince sağlamakta ise geride kalan zamanını, kendisine zevk verecek türde bir aktivite seçerek değerlendirebilir. Yapılan bu seçim kişinin, kişiliğine, ruhsal ve sosyo-kültürel durumuna göre değişebilir. Ancak genelde kişinin sosyal bir gruba ait olma, müdahale etme ve başarılı olma duyguları da böylece doyuma ulaşır, onu rahatlatır. İşsizlik ya da emeklilik gibi nedenlerle bireyin bu tür bir uğraşının olmaması, sonuçta sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Hasta kişide bu aktiviteyle ilgili bilgileri elde eden hemşire, gerekli yardımcı girişimleri uygulamaya koyar.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04