11 Ağustos 2010

Can salları, can kurtarma donanımları ile yangın söndürme sistemleri ve elemanları için yetkilendirme nasıl yapılmaktadır?

Denizcilik
Denizcilik
Dolum, bakım, periyodik muayene ve hidrostatik deneyler ile servis verme gibi işleri yapmak isteyen firmalar, Bölge Müdürlüklerimize, muayene ve test sertifikası düzenleme yetkisi talebinde bulunmalarını takiben;
Bölge Müdürlüğü tarafından İlgili firmaya ait tesislerde yapılan incelemeler sonucunda rapor düzenlenir.
Yapılan değerlendirme sonucu talebin uygun görülmesi halinde her yıl vize yapılacak şekilde süreli bir yetki belgesi hazırlanarak talep sahibine verilir.
Verilen yetki süreleri, gemilerde yapılan denetimlerde faydalanılmak üzere, Müsteşarlığımız web sayfasında yayımlanır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...