Başlangıç » Nedir » Carnot Makinesi’nin termal verimi

Carnot Makinesi’nin termal verimi

Posted by: Ne Nedir 25 Nisan 2010 Yorum Yaz

Carnot Makinesi’nin termal verimi Termodinamik
Carnot Makinesi, fiziki bir varlığı olan, diğer bir ifadeyle gerçekleştirilmesi, mümkün olmayan hayali (kurgusal, fiktif) bir makinedir. Ancak, bu hayali bir makinede dahi teorik verim asla “1” (%100) değildir. Esasen, verimin %100 olması, entropi yüzünden de imkansızdır. Yani sonuçta şu şekilde genel ve kapsayıcı bir hükme ulaşmış olmaktayız:
Hiçbir zaman, iki sıcaklık deposu arasında çalışan ve bu iki depo arasında akan ısının tamamını üzerine alan ve onu da tam olarak faydalı işe dönüştüren bir makine ne düşünülebilir ve ne de yapılabilir.
· Bütün termal makinelerin verimleri, kullanılan maddelerin kalori değerine, makinenin mühendislik dizayn ve konstrüksiyonuna veya başka herhangi bir fiziki veya kimyevi özelliğine değil, sadece ve yalnız, makinenin çalıştığı iki ısı seviyesi arasındaki farka tabi’dir.
· Gerek teorik makine ve gerekse de gerçek makine olmak üzere, hiçbir makinenin verimi, yüzde yüz (e=1) olamaz. Zira bunun için, Tc/Th ifadesinin sıfır olması gerekir ki bunun sağlanabilmesi için de ya Th sonsuz olmalıdır, ya Tc sıfır olmalıdır. Halbuki bunların her ikisi de fiziki olarak imkansızdır.
Carnot Makinesi Termal Verimi Formülü
· Her termal işlem bir “termal makine” demek olduğundan, verimin yüzde yüzden küçük olması, günün birinde, bütün termal işlemlerin ve ebn nihayetinde topyekûn Kainat’ın, “sıfır noktası”na kadar gelip orada durarak ölü enerji haline gelmesi kaçınılmazdır.
Kaynak: Durmuş Hocaoğlu, Termodinamik’in İkinci Kanunu ve Entropi Ders Notu, Kasım, 2008.2010-04-25