Kategori: Nedir

Hukuk

Ifa Nedir?

Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim

Hukuk

Iştirâ Nedir?

Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini...

Hukuk

Ahzukabz Nedir?

Bir miktar meblağın elden tesellüm edilmesi veya o miktar meblağın kasa hesabına kaydı