Başlangıç » Nedir » Çıktı/sonuç odaklı bir yönetim sistemi nasıl uygulanır?

Çıktı/sonuç odaklı bir yönetim sistemi nasıl uygulanır?

Posted by: Ne Nedir 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Çıktı/sonuç odaklı bir yönetim sistemi nasıl uygulanır? İnsan Kaynakları
Çıktı/sonuç odaklı bir yönetim sisteminin, bir başka deyişle performans yönetim sisteminin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasında ilişki kurulması gerekmektedir. Performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasındaki bağlantı ise performans esaslı bütçeleme aracılığıyla kurulmaktadır. Ancak uluslararası uygulamalar incelendiğinde, tek bir performans bütçeleme yaklaşımı olmadığı görülmektedir.
Kaynak: Ebru Yenice, “Kamu Kesiminde Performans Ölçümü ve Bütçe İlişkisi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 612010-03-13