Başlangıç » Nedir » Çılgın proje Kanal İstanbul nasıl bir finansal model uygulanabilir?

Çılgın proje Kanal İstanbul nasıl bir finansal model uygulanabilir?

Posted by: Ne Nedir 1 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Çılgın proje Kanal İstanbul nasıl bir finansal model uygulanabilir? Siyaset

Kanal İstanbul'a yapılacak yatırımın geçiş ücretleri ile yatırımın geri alınması mümkün olamayacak gibi görünüyor. Bu nedenle Kanal İstanbul'un “yap-işlet” modeli ile yabancı sermaye tarafından inşası zor gibi. Tünel İstanbul için para bulmak imkânsız değil. Hem de proje öz kaynak ile finanse edilebilir. Eğer proje bir kamu projesi olarak geliştirilir ve kanal için yapılacak istimlak sırasında, kanalın iki yanındaki geniş topraklar “Devlet Arsa Ofisi” mülkiyetine geçirilir ise kanalın yaratacağı arsa rantı ile kanal inşa maliyeti karşılanabilir. Aksi halde arsa rantı onun bunun cebine girer. Kanalın çevresindeki geniş bölgenin “Devlet Arsa Ofisi” mülkiyetine girmesinin çok büyük bir yararı da, kanal çevresindeki gelişmelerin disiplin altına alınması olacaktır. Kanal çevresinde gelişi güzel, çarpık yapılaşma ancak böyle önlenebilir. Bu durumda kanalın maliyeti 40 milyar dolar dolayında olabilir.

Kaynak: Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras’ın Milli Gazete’ye alıntılanan “Ranta dayalı proje” adlı makalesinden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 30/04/2011).2011-05-01