Başlangıç » Nedir » Cinsel Şiddet

Cinsel Şiddet

Posted by: Ne Nedir 26 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Cinsel Şiddet Özel Eğitim
Bir fert tarafından, bir başkasına, karşı taraf istemediğini açıkça beyan etmesine rağmen, cinsel nitelikteki fiillerin yapılmasını ısrar etmedir. İster özel, ister kamusal hayatta olsun, bir insanın (çoğu kez kadının veya çocuğun) rızası dışında, çoğu zaman tehdit, şantaj, şiddet veya cebir kullanılmak üzere, başkası-başkaları tarafından insana (kadına; çocuğa) tek taraflı olarak uygulanmak istenen her türlü sözlü-imalı-fiili cinsel davranış eylemleridir. Genellikle kadına yönelik fiziki, cinsel, psikolojik veya iktisadi zarar ya da acıya yol açan-yol açma ihtimali bulunan her türlü olumsuz davranış biçimidir. Cinsel Taciz Türleri: 1.) Çift anlamlı sözlerle kadın cinselliğinden ya da pornografik dille cinsel ilişkilerden bahsetmek, “anlamlı” sözlerle şakalar yapmak veya cinsel küfürde bulunmak (sözlü sarkıntılık). 2.) Dostça görünen ve/fakat gayesi her halükarda belli olan istek dışı davetler. 3.) Muhatabının belirli bölgelerine bilinçli olarak, beklenmedik bir anda ve belki de rahatsız edici bir biçimde temas etmek ve ellemek (fiili veya elle sarkıntılık). 4.) Telefon veya mektup aracılığıyla sürekli olarak cinsel tekliflerde bulunmak. 5.) Cinsel isteklerinin yerine getirilmesi halinde, mesleki veya parasal bazı avantajların verileceğini vaat etmek veya bu şekilde kişiyi kandırmak. 6.) Cinsel isteklerin arzu edildiği biçimde yerine getirilmemesi halinde, kişiyi tehdit etmek (İşyerinde mesleki zararların doğacağını söylemek; İşyerinden atılacağını beyan etmek; Ölümle tehdit etmek; İftira ile tehdit etmek). 7.) Cinsel ilişki için, dolaylı-dolaysız olarak, şu veya bu şekilde, sürekli olarak ve ısrarlı bir biçimde tekliflerden yılmamak. 8.) Zorla Öpmek. 9.) Tecavüz etmek. 10.) Erkeğin, cinsel organlarını başkalarına teşhir etmesi. 11). Cinsel emellerin gerçekleşmesi için, şiddete başvurulması.
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2010-05-26