31 Mayıs 2018

Ciro Nedir?

Dil Bilgisi
Dil Bilgisi

Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi.

Share

Beğenebilirsiniz...