Başlangıç » Nedir » Çizgi üstü reklamlar (above the line advertising)

Çizgi üstü reklamlar (above the line advertising)

Posted by: Ne Nedir 22 Mart 2010 Yorum Yaz

Çizgi üstü reklamlar (above the line advertising) Reklam
Çizgi üstü reklamlar (above the line advertising), “komisyonlu medya reklamları. Reklamveren adına, reklam ajansının kitle iletişim araçlarında (basın, televizyon, radyo, sinema, açık hava reklam panoları ve benzeri) bir komisyon karşılığı yayınlattığı reklamlar. Sözü edilen 'çizgi' komisyonlu hizmetlerle komisyonsuz hizmetleri birbirinden ayıran görünmez bir çizgidir” (Gülsoy, 1999:1).

Kaynak: G. Senem Gençtürk Hızal, “Reklam Endüstrisinin Topografyası: Türkiye Örneği”, İletişim: Araştırmaları, 3(1-2): 105-131, 2005.2010-03-22