6 Ocak 2010

CLC 92 uygulamaları hakkında bilgi verebilirmisiniz?

CLC 92 ile oluşturulan ve gemi sahibi veya işletenin bu Sözleşmedeki limitlere göre gemisinin yarattığı zararlardan sorumlu olduğu ve bu sorumluluğunu P&I sigorta sistemi ile garanti altına aldığı durumlardır.  Ülkemiz, CLC’92 sözleşmesine (1992 Petrol Kirliliğinden Doğan zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası sözleşme) 2001 yılı itibari ile onaylamış olup, 17.08.2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Anılan sözleşme 18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi gazete ile, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, gemilerini CLC-92 kapsamında sigortalatması gereken donatanlara yönelik olarak CLC-92 sertifikasının düzenlenmesine ilişkin esasların (Yönerge ile sertifika yayım yetkisi Bölge Müdürlüklerine verilmiştir) belirlendiği ve sigorta yapabilecek sigorta şirketlerinin özelliklerinin belirtildiği, Bakanlık Makamınca onaylanan Yönerge 27.03.2003 tarih ve 485 sayı ile  yayımlanmıştır. Anılan yönergeye Müsteşarlığımız resmi internet sitesinde mevzuat bölümünden ulaşılınabilinir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...