Başlangıç » Nedir » Çocuklar Neden Tırnak Yer?

Çocuklar Neden Tırnak Yer?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Çocuklar Neden Tırnak Yer? Yaşam

Tırnak yeme genellikle çocuklarda görülen bir davranış. Araştırmalar 6 yaş civarı çocukların yaklaşık %25'inin tırnak yediğini ortaya ko­yuyor. Bu davranış bozukluğunun çocuğa gerek fiziksel gerekse sos­yal anlamda olumsuz etkileri ola­bileceği düşünülünce, konu hak­kında yapılan araştırmaların sayısı­nın yüksekliği de kaçınılmaz oluyor. Tırnak yeme alışkanlığının ne­denine ilişkin iki temel açıklama var. İlki, bu davranışıkaygıyla bağıntılandırıyor (Hadley, 1984). Sinirleri geril­miş bir çocuğun bunu dışarıya tırnak yiyerek yansıttığı­nı söylüyor. İkincisiyse “çevresel baskılanma” varsayımı(Schendler, 1984). Bu varsayımsa motor hareketleri kı­sıtlanmış çocukların tırnak ye­meye daha eğilimli ol­duklarını savunu­yor. Günümüz­deki çalışmalarsa, genel­de bu iki te­mel üzerin­den yapılı­yor.

Kaynak: Bilim ve Teknik, Şubat 2006 2010-07-12