4 Ekim 2010

Coğrafi enlem, boylam ve azimutun gerekli olduğu jeodezik problemler kaça ayrılır?

Astronomi
Astronomi

6 gruba ayrılır. Bunlar;

Astro – jeodezik yöntemle yerin biçiminin belirlenmesi,

Yer elipsoidinin ya da yeryüzü ile en iyi uyuşan elipsoidin boyutlarının belirlenmesi

Astro – jeodezik çekül sapmaları yardımı ile jeoid profilinin belirlenmesi

İki boyutlu jeodezik ağların yerleştirilmesi ve yönetilmesi

Trigonometrik yükseklik ağlarının hesaplanması

Üç boyutlu jeodezik ağların teşkili 

Kutup noktasının hareketi ile yerin dönme hızının belirlenmesi 

Geniş alanları kapsayan topoğrafik ya da fotogrametrik alımlarda sabit yada pas noktalarının belirlenmesidir (Acar, 1999).

Kaynak: M. Acar, B.Turgut, “Kern DKM 3-A ile Astronomik Enlem, Boylam ve Azimut Belirleme”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 28 Mart – 1 Nisan 2005.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...