24 Mart 2010

Çözünürlük nedir?

Kimya
Kimya

Belli sıcaklık ve basınçta çözünen maddenin doymuş çözeltideki derişimi.

Share

You may also like...