7 Haziran 2011

Cüceloglu’na göre eleştirel düşünme (criticalthinking) nedir?

Kendi düşünme süreçlerimizin bilincinde olarak, başkalarının görüşlerini göz önünde tutarak öğrendiklerimizi uygulayarak, kendimizi ve çevremizdeki olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize zihinsel bir süreç (Cüceloglu- 1995).

Kaynak:Ali Osman Karababa’nın Critical thinking (Eleştirel düşünme) sunumundan derlenmiştir(Erişim Tarihi: 03/05/2011).

Share

Beğenebilirsiniz...