Başlangıç » Nedir » Cümle nedir?

Cümle nedir?

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Cümle nedir? Dil Bilgisi
Bir bilgiyi, bir düşünceyi, bir duyguyu aktarmak amacıyla oluşturulan kelime ya da kelime gruplarına cümle denir.
Ör: Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda. (K.Kamu)
Ör: Benim sadık yarim kara topraktır. (A. Veysel)
Ör: Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım? (İ. Daimi)
İnsanın ifade gücünün bir göstergesi olan cümle, çok önemlidir. Prof. Dr Muharrem ERGİN “Dil cümleden ibarettir” der. Bu nedenle cümle bilgisi üzerinde biraz ayrıntılı olarak duracağız.
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-13