Başlangıç » Nedir » Dalga fonksiyonu

Dalga fonksiyonu

Posted by: Ne Nedir 19 Mart 2010 Yorum Yaz

Dalga fonksiyonu Fizik
Kuantum mekaniği, hareketli cisimlerle ilgilenir. Hareket durduğunda parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu sonsuz olacağından, ortada işlem yapacak sonlu kavram kalmaz. Kuantum mekaniksel olarak bir sistemin durumu Ψ (x, y, z, t) ile verilen ve koordinatları ve zamanı ifade eden değişkenlerin bir fonksiyonu olan dal­ga fonksiyonu ile belirlenir. Sistemin dalga fonksiyonu bilindiği zaman, bundan ha­reketle sistemle ilgili birçok fiziksel büyüklük hesaplanabilir. Ψ (x, y, z, t) dalga fonk­siyonu boyutsuzdur. Bu nedenle tek başına fiziksel bir anlam ifade etmez. Fakat |Ψ (x, y, z, t)|2’nin fiziksel bir anlamı vardır ve birim hacimde parçacığın bulunma olasılığını verir. Bu nedenle kuantum mekaniksel olarak parçacığa eşlik eden dalga olasılık dalgası olarak adlandırılır. Bundan dolayı kuantum mekaniği özü itibariyle bir olasılıklar kuramıdır.
Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel Yrd. Doç. Dr. A. Şenol Aybek, “Kuantum Fiziği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1060, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 586, , 1998.2010-03-19