Başlangıç » Nedir » Davranış Biçimleri

Davranış Biçimleri

Posted by: Ne Nedir 26 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Davranış Biçimleri Özel Eğitim
Bir sosyal hadisenin karşısında, kişinin takındığı tavır ve tutumlardır. Türleri: a) Grup Davranış: (Group behaviour): Bir kümedeki üyelerin davranışlarının karşılıklı olarak birbirlerininkine uyarlanması ile kümenin işleyen birlik olması soncu ortaya çıkan yığın davranışıdır. b) Kitle Davranışı (Mass behaviour): Grupların veya kalabalıkların içindeki insanların genelde daha önceden tam kestirilemeyen davranış veya eylemidir. c) Açık Davranış (Overt behaviour): Dıştaki bir gözlemcinin kolayca müşahede edebileceği bir davranış. d) Ortak Davranış (Collective behaviour): Bir sosyal grup veya toplum üyelerinin tutum, duygu ve güdü birliğinden doğan veya doğuyor görünen birleşik faaliyetleridir.
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2010-05-26