Başlangıç » Nedir » Davranış Ekolleri nedir?

Davranış Ekolleri nedir?

Posted by: Ne Nedir 26 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Davranış Ekolleri nedir? Özel Eğitim
Davranışların hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığı konusunda farklı psikolojik ve sosyo-kültürel görüşler ileri süren sosyal teoriler. Davranışların, (sosyologlara göre) ya sosyal yapıya (sosyal gruba) bağlı olarak ya da (psikologlara göre) bireysel olarak ortaya çıktığını iddia eden görüşlerdir. Davranış İle İlgili Teoriler: 1.) Davranışlar, düşünce ve irade ile oluşur. (Yapısal Psikoloji: Kitchner). 2.) Davranışlar, çevreye uyumun bir fonksiyonudur. (Fonksiyonel Psikoloji: William James). 3.) Davranışlar, bir sebebe değil, fiziki, ruhi, dahili ve harici etkilerin sonucu oluşur. (Bütüncül-Gestalt Psikoloji). 4.) Davranışın, duygu, düşünme ve tutumla alakası olup, çocukluk çağına dayanır. (Psikanaliz Ekol: Freud). 5.) Her insan, kendine özeldir. Bedeni özürlere bakılır, olaylar öncesi durum davranışını etkiler. Kişinin özel haline göre davranış açıklanabilir. (Kişisel Psikoloji: Alfred Adler). 6.) Şuurdan ziyade davranışların kökü olan sinir sistemi, organizmanın refleks ve tepkileri esastır. (Davranışçılık ekolü: Weber, Wundt, Pavlow). 7.) Davranışlar, şuur altı, müşterek şuur dışı etkilerle oluşur. (Ortak Bilinç Altı Psikoloji: Gustav Jung). 8.) Anne, sosyal çevre ve toplumdan kopma, ölüm, dini korkular davranışı etkiler veya bunlardan kurtulma çabaları davranışı açıklar. (Otto Rank ekolü). 9.) Değişen kültürün içinde bulunan toplum, davranışları etkiler. (Değişen Kültür ekolü: Sullivan). 10.) Kaygı ve ondan kurtulma çabası, davranışı ve gelişmeyi etkiler. Toplum ve kültür de davranışları etkiler. (Temel kaygı ekolü: Karen Hormet).
Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 05/05/2010).2010-05-26