Başlangıç » Nedir » De Broglie Varsayımı

De Broglie Varsayımı

Posted by: Ne Nedir 19 Mart 2010 Yorum Yaz

De Broglie Varsayımı Fizik
Kuantum kuramının gelişmesinde 1924 yılında Fransız fizikçi L. de Broglie tarafın­dan ortaya atılan varsayımın da çok büyük önemi vardır. Bu varsayıma göre mo­mentumu p olan bir parçacığın dalga boyu;
λ = h/p
ile verilen bir dalga eşlik eder. Varsayım bu ifadesiyle parçacık mekaniğinden dalga mekaniğine geçişi oluşturduğundan oldukça önemlidir. Bu varsayım klasik fizikte­ki elektromagnetik dalgalar ve mekanik dalgaların dışında, fiziğe üçüncü bir dalga türü kavramını sokmaktadır. Bu yeni dalga türü Schrödinger dalgası, madde dalga­sı gibi adlarla anılır. Bu dalgaların klasik fiziktekilerden farkı, bir olasılık dalgası ol­masıdır. Yani bu dalgalar parçacığın belirli bir “t” anında “x” konumunda bulun­ma olasılığını verir.
Kaynak: Doç. Dr. Mustafa Şenyel Yrd. Doç. Dr. A. Şenol Aybek, “Kuantum Fiziği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1060, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 586, , 1998.


2010-03-19