Başlangıç » Nedir » Değerler merkezli liderlik nedir?

Değerler merkezli liderlik nedir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 31 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Değerler merkezli liderlik nedir? Organizasyon Yöneticilik

Yönetim Bilimleri son yıllarda insani değerleri yeniden keşfediyor. İnsanı insan yapan evrensel değerler, organizasyonlar ve liderler tarafından yeniden keşfediliyor. Şirketlerde yaşanan pek çok problemin çözümünde değerlerin yaşanması ve diriltilmesi anahtar bir rol oynuyor. 21. yüzyılda liderler samimiyet, güven, sevgi, şefkat, cömertlik, dayanışma, hoşgörü, barış, affedicilik, dürüstlük, doğruluk, fedakarlık gibi pozitif ve insani değerlerin organizasyonlarında yeşermesi için ellerine geleni yapıyor ve bu değerleri bizzat yaşayarak temsil ediyorlar. Yüzyıllarca insan olmanın anlamını, temelini ve ortak paydasını oluşturan bu evrensel değerler de liderlik pratiğine böylece yansımış oluyor.

•          Çıkış noktası problemler: Değerlerde çözülme, entropi, değer boşlukları

•          Temel disiplinler: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe

•          Liderlik amacı: İyi ve erdemli olmak, pozitif değerleri temsil etmek

•          Liderin davranışları: Alçakgönüllü, dürüst, erdemli davranma; evrensel değerleri temsil etme ve yaşama, söylediğini yaşama, insani değerlere sahip çıkma, kurumsal değerleri yeşertme

•          Yeni oluşumlar: POS (Positive Organizational Scholarship), Human Relations movement, management by values

•          Yeni modeller: Değerlerle yönetim, Erdemli Yönetim, Liderlik ve Karakter, Hümanist yönetim

•          Bizdeki yansımaları: Ahilik kültürü ve değerler sistemi, Anadolu değerleri

•          21. yüzyılda liderler: Tutarlı ve çok boyutlu bir evrensel değerler sistemine sahip olmalı.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).2011-05-31