Başlangıç » Nedir » Deming’e göre bir kurumda oluşan hatalara nasıl yanaşılmalıdır?

Deming’e göre bir kurumda oluşan hatalara nasıl yanaşılmalıdır?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Deming’e göre bir kurumda oluşan hatalara nasıl yanaşılmalıdır? Kalite
Deming, bir kurumda oluşan hataların %80’den fazlasının sistemden kaynaklandığı görüşündedir. Bir kurumda, kuruluşta oluşan hataların ya da sorunların çalışanlarda aranması neticesinde ancak %15’lik bir kısmının çözümünün gerçekleşebileceği, hataların sistemde aranması neticesinde ise %80-85’inin giderilebileceği görüşündedir (Aksu; 2002, 97). Bu durumda kurum yönetiminin, oluşan hata ve sorunların nedenlerini sistemde araması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Kaynak: H. Ömer GÜLSEREN (MEB Personel Genel Müdürlüğü Uzman Öğretmen), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-03