Başlangıç » Nedir » “Deniz Otoyolları Projesi” nedir, ülkemiz bu projeye dahil midir?

“Deniz Otoyolları Projesi” nedir, ülkemiz bu projeye dahil midir?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

“Deniz Otoyolları Projesi” nedir, ülkemiz bu projeye dahil midir? Denizcilik
“Deniz Otoyolları Projesi” Avrupa Birliği bağlantılı ulaştırma ağlarının geliştirilmesi, deniz taşımacılığında yaşanabilecek yoğunluğun ve karışıklığın azaltılması, etkin ve hızlı Intermodal yük taşımacılığı aracılığı ile Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonun sağlanması amacıyla, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2004 yılında yayınladığı Beyaz Kitap’ta bir konsept olarak ifade edilmiş ve 2006 yılında başlatılmıştır. Proje, Avrupa’yı çevreleyecek şekilde; Baltık Denizi’ni, Kuzey Denizi’ni, Batı Akdeniz ile Atlantik tarafını ve Doğu Akdenizi kapsamaktadır. İleriki süreçte Karadeniz’in de dahil olma durumu vardır. Konum itibariyle de Ülkemiz Proje kapsamındaki çalışmaları takip etmektedir.
Projenin amaçlarından biri; proje kapsamına alınan limanlarda uluslararası denizcilik kurallarının, özellikle emniyet ve güvenlik konularında, en etkili biçimde uygulanabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, Deniz Otoyolları limanlarını ziyaret edecek, bu limanlarda ticari faaliyette bulunacak gemilerin de, söz konusu uluslararası kurallara uygun standartlarda olması sağlanacaktır. Bu amaçladır ki, Projenin gelişim sürecinde, kendi kapsamındaki limanlar ve gelecek gemiler için gerekli kurallar belirlenecektir. Ayrıca, liman altyapılarının ve hizmetlerinin de iyileştirilmesi ve ülkelerin denizcilik idareleri ile işbirliğinin arttırılarak, özellikle intermodal anlamda denizcilik konularında gelişme de hedeflenmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.2010-01-06