Başlangıç » Nedir » Deriye ilişkin temel terimler

Deriye ilişkin temel terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Deriye ilişkin temel terimler Tıp
Cutis, tegument, pella: Deri.
Corium: Deri.
Dermis: Deri
Epidermis: Üst deri.
Dermis: Epidermisin altındaki sıkı bağ dokudan yapılmış kattır. Alt deri.
Hypdermis: Deri altı katı.
Pili: Kıllar.
Lanugo: Tüy gibi kıl.
Melanocytus: Epidermis katmanı hücreleri arasında melanin pigmenti içeren ve derinin rengini veren hücreler.
Folliculus pili: Kıl kökü.
Vibrissae: Burun kılları.
Hicri: Koltuk altı kılları.
Barba: Sakal.
Pubes: Dış üreme organları çevresindeki kıllar.
Gl. Sebaccea: Deri yağ bezleri.
Gl. Sudorifer: Deri ter bezleri.
Unguis: Tırnak.
Onyx: Tırnak.
M. arrector pili: Errektör kıl kası.
Merkel hücreleri: El ve ayak ayalarındaki kalın deride epidermis hücreleri arasında bulunan dokunma duyusunu alan hücreler.
Pruritus: Kaşıntı.
Cicatrix: Yara iyileştikten sonra deride kalan izi.
Petechiae: Deri altında oluşan küçük kan lekeleri.
Macula: 10 mm’nin altında olmak üzere büyüklüğü ve biçimi değişik olabilen, deride kabarıklık yapmayan renk değişikliği.
Papula: Çapı genellikle 10 mm’nin altında bulunan sert, kabarık lezyon.
Plak: Çapı 10 mm’den büyük çevresinden yüksek bir lezyon veya bir grup papül.
Nodule: Ele gelen deride kabarıklık yapabilen ya da yapmayan yuvarlak sert kitle.
Vesicule: Çapı 5 mm’den küçük, çevresi kesin belirli, içerisinde seröz sıvı bulunan lezyon.
Bulla: Çapı 5 mm’den büyük vezikül.
Pustula: İçerisinde irin bulunan yüzeysel, kabarık bir lezyon.
Telangiectasia: Yüzeysel kan damarlarının genişlemesi.
Ecchymosis: Kan damarlarının yırtılmasından dolayı deri altına kan toplanması ve bu yüzden o kısımdaki deri renginin morarması.
Erosion: Epidermisin kısmen veya tamamen kaybı.
Ulcer: Epiermisin ve en azından dermisin bir kısmının kaybı.
Lichenification: Deri işaretlerinin belirginleşmesiyle birlikte görülen deri kalınlaşması.
Defigmentation: Deriye rengini veren maddenin kısmen veya tamamen kaybolması.
Hyperpigmentation: Deriye rengini veren maddenin fazla bulunması.
Psoriasis: Sedef hastalığı.
İmpetigo: Öncelikle çocuklarda görülen yüzeysel, vezikülopüstüler bir deri hastalığı.
Eczema: Çeşitli etkenler nedeniyle gelişen yer yer kabuklanma gösteren veziküller oluşması ve akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı.
Urticaria: Deri üzerinde şiddetli kaşıntı ve yanına hissinin eşlik ettiği pembemsi kırmızı kabartılar oluşması ile belirgin alerjik durum.
Texic epidermal necrolysis: Deri ve bazen de mukoza epitelinin tabakalar halinde soyularak geride geniş, çıplak sahalar bıraktığı, hayatı tehdit edecek derecede ağır bir deri hastalığı.
Dermatophyte infection: Deri ve eklerinin mantar enfeksiyonları.
Tinea corporis: Vücut mantarı.
Tinea pedis: Ayak mantarı.
Tinea unguium: Tırnak mantarı.
Tinea capitis: Baş mantarı.
Tinea barbae: Sakallı deri bölgesinin mantarı.
Cellulitis: Bağ dokusunun özellikle gevşek yapıdaki deri altı dokusunun yaygın iltihabi durumu.
Erysipelas: Yılancık.
Folliculitis: Kıl folliküllerinin yüzeysel veya derin bakteri enfeksiyonu.
Fronkül: Stafilokok enfeksiyonu nedeniyle akut olarak oluşan hassas perifolliküler iltihabi nodüller.
Carbunculus: Enfeksiyonun deri altına da yayıldığı bir grup çıban.
Dermatitis: Derinin yüzeysel yangısı.
Seborrheic dermatitis: Kafa derisinde, yüzde ve bazen de vücudun diğer bölgelerinde görülen deri kalınlaşması.
Atopyc dermatitis: Derinin kronik, kaşıntılı, yüzeysel bir iltihabı.
Erythrasma: Corynebacterium minutissimum tarafından oluşturulan ve hemen her erişkinlerde görülen yüzeysel bir deri enfeksiyonu.
Comedon: Yağ bezi kanallarının tıkanmasıyla oluşan siyah noktalar.
Acne: Sivilce.
Rosacea: Genellikle orta veya ileri yaşlarda başlayan, özellikle yüzün merkezi kısımlarındaki telanjiektazi, eritem papül ve püstül gibi lezyonlarla belirlenen kronik iltihabi bir hastalık.
Erythema nodosum: Daha çok pretibial bölgede, bazen de kollarda ve diğer bölgelerde hassas, kırmızı nodüllerin ortaya çıktığı iltihabi bir deri ve deri altı dokusu hastalığıdır.
Pemphigus: İntradermal büllerle seyreden etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır.
Dermatitis herpetiformis: Şiddetle kaşınan veziküllerin, papüllerin ve ürtiker benzeri lezyonların kümeler yaptığı kronik bir hastalık.
Pseudofolliculitis barbae: Kıl dönmesi.
Paronychia: Tırnak yatağı iltihabı.
Pitriasis rosea: Etkeni bilinmeyen, pul pul lezyonlarla ortaya çıkan hafif iltihabi bir deri hastalığı.
Lichen planus: Birbirleriyle birleşerek kaba, pullu plaklar halini alabilen, küçük ayrı ayrı duran, köşeli papüllerin görüldüğü tekrarlayan, kaşıntılı, iltihabi bir hastalık.
İcthyosis: Deri yüzeyinde aşırı pullanma gösteren herediter bir grup hastalık.
Decubitus ulcer: Genellikle yatalak hastalarda basınç altında kalan yerlerinde oluşan iskemik nekroz ve ülserlerdir.
Albinism: Melanositlerin melanin yapmadığı kalıtsal bir hastalıktır.
Vitiligo: Melonositlerin sonradan ortdan kalktığı bir hastalıktır.
Milliaria: İsilik.
Nevus: Ben.
Ephelides: Çil, benek.
Verrucae vulgaris: Siğil.
Alopesia: Kellik, saçların dökülmesi.
Scabiazis: Uyuz.
Keratoacanthoma: Merkezinde keratinöz madde içeren bir krater bulunan yuvarlak, sert ve genellikle et renginde bir lezyon.
Dermatoplasty: Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı.
Excoriation: Cildin bir kısmının çıkarılması.
Dermatome: Greft olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıkta deri plakları kesebilen araç.
Curettage: Derideki yüzeysel lezyonların deri küretiyle (kazıyıcı alet) alınması.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.2010-04-14