14 Nisan 2010

Deriye ilişkin temel terimler

Tıp
Tıp

Cutis, tegument, pella: Deri.

Corium: Deri.

Dermis: Deri

Epidermis: Üst deri.

Dermis: Epidermisin altındaki sıkı bağ dokudan yapılmış kattır. Alt deri.

Hypdermis: Deri altı katı.

Pili: Kıllar.

Lanugo: Tüy gibi kıl.

Melanocytus: Epidermis katmanı hücreleri arasında melanin pigmenti içeren ve derinin rengini veren hücreler.

Folliculus pili: Kıl kökü.

Vibrissae: Burun kılları.

Hicri: Koltuk altı kılları.

Barba: Sakal.

Pubes: Dış üreme organları çevresindeki kıllar.

Gl. Sebaccea: Deri yağ bezleri.

Gl. Sudorifer: Deri ter bezleri.

Unguis: Tırnak.

Onyx: Tırnak.

M. arrector pili: Errektör kıl kası.

Merkel hücreleri: El ve ayak ayalarındaki kalın deride epidermis hücreleri arasında bulunan dokunma duyusunu alan hücreler.

Pruritus: Kaşıntı.

Cicatrix: Yara iyileştikten sonra deride kalan izi.

Petechiae: Deri altında oluşan küçük kan lekeleri.

Macula: 10 mm’nin altında olmak üzere büyüklüğü ve biçimi değişik olabilen, deride kabarıklık yapmayan renk değişikliği.

Papula: Çapı genellikle 10 mm’nin altında bulunan sert, kabarık lezyon.

Plak: Çapı 10 mm’den büyük çevresinden yüksek bir lezyon veya bir grup papül.

Nodule: Ele gelen deride kabarıklık yapabilen ya da yapmayan yuvarlak sert kitle.

Vesicule: Çapı 5 mm’den küçük, çevresi kesin belirli, içerisinde seröz sıvı bulunan lezyon.

Bulla: Çapı 5 mm’den büyük vezikül.

Pustula: İçerisinde irin bulunan yüzeysel, kabarık bir lezyon.

Telangiectasia: Yüzeysel kan damarlarının genişlemesi.

Ecchymosis: Kan damarlarının yırtılmasından dolayı deri altına kan toplanması ve bu yüzden o kısımdaki deri renginin morarması.

Erosion: Epidermisin kısmen veya tamamen kaybı.

Ulcer: Epiermisin ve en azından dermisin bir kısmının kaybı.

Lichenification: Deri işaretlerinin belirginleşmesiyle birlikte görülen deri kalınlaşması.

Defigmentation: Deriye rengini veren maddenin kısmen veya tamamen kaybolması.

Hyperpigmentation: Deriye rengini veren maddenin fazla bulunması.

Psoriasis: Sedef hastalığı.

İmpetigo: Öncelikle çocuklarda görülen yüzeysel, vezikülopüstüler bir deri hastalığı.

Eczema: Çeşitli etkenler nedeniyle gelişen yer yer kabuklanma gösteren veziküller oluşması ve akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı.

Urticaria: Deri üzerinde şiddetli kaşıntı ve yanına hissinin eşlik ettiği pembemsi kırmızı kabartılar oluşması ile belirgin alerjik durum.

Texic epidermal necrolysis: Deri ve bazen de mukoza epitelinin tabakalar halinde soyularak geride geniş, çıplak sahalar bıraktığı, hayatı tehdit edecek derecede ağır bir deri hastalığı.

Dermatophyte infection: Deri ve eklerinin mantar enfeksiyonları.

Tinea corporis: Vücut mantarı.

Tinea pedis: Ayak mantarı.

Tinea unguium: Tırnak mantarı.

Tinea capitis: Baş mantarı.

Tinea barbae: Sakallı deri bölgesinin mantarı.

Cellulitis: Bağ dokusunun özellikle gevşek yapıdaki deri altı dokusunun yaygın iltihabi durumu.

Erysipelas: Yılancık.

Folliculitis: Kıl folliküllerinin yüzeysel veya derin bakteri enfeksiyonu.

Fronkül: Stafilokok enfeksiyonu nedeniyle akut olarak oluşan hassas perifolliküler iltihabi nodüller.

Carbunculus: Enfeksiyonun deri altına da yayıldığı bir grup çıban.

Dermatitis: Derinin yüzeysel yangısı.

Seborrheic dermatitis: Kafa derisinde, yüzde ve bazen de vücudun diğer bölgelerinde görülen deri kalınlaşması.

Atopyc dermatitis: Derinin kronik, kaşıntılı, yüzeysel bir iltihabı.

Erythrasma: Corynebacterium minutissimum tarafından oluşturulan ve hemen her erişkinlerde görülen yüzeysel bir deri enfeksiyonu.

Comedon: Yağ bezi kanallarının tıkanmasıyla oluşan siyah noktalar.

Acne: Sivilce.

Rosacea: Genellikle orta veya ileri yaşlarda başlayan, özellikle yüzün merkezi kısımlarındaki telanjiektazi, eritem papül ve püstül gibi lezyonlarla belirlenen kronik iltihabi bir hastalık.

Erythema nodosum: Daha çok pretibial bölgede, bazen de kollarda ve diğer bölgelerde hassas, kırmızı nodüllerin ortaya çıktığı iltihabi bir deri ve deri altı dokusu hastalığıdır.

Pemphigus: İntradermal büllerle seyreden etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır.

Dermatitis herpetiformis: Şiddetle kaşınan veziküllerin, papüllerin ve ürtiker benzeri lezyonların kümeler yaptığı kronik bir hastalık.

Pseudofolliculitis barbae: Kıl dönmesi.

Paronychia: Tırnak yatağı iltihabı.

Pitriasis rosea: Etkeni bilinmeyen, pul pul lezyonlarla ortaya çıkan hafif iltihabi bir deri hastalığı.

Lichen planus: Birbirleriyle birleşerek kaba, pullu plaklar halini alabilen, küçük ayrı ayrı duran, köşeli papüllerin görüldüğü tekrarlayan, kaşıntılı, iltihabi bir hastalık.

İcthyosis: Deri yüzeyinde aşırı pullanma gösteren herediter bir grup hastalık.

Decubitus ulcer: Genellikle yatalak hastalarda basınç altında kalan yerlerinde oluşan iskemik nekroz ve ülserlerdir.

Albinism: Melanositlerin melanin yapmadığı kalıtsal bir hastalıktır.

Vitiligo: Melonositlerin sonradan ortdan kalktığı bir hastalıktır.

Milliaria: İsilik.

Nevus: Ben.

Ephelides: Çil, benek.

Verrucae vulgaris: Siğil.

Alopesia: Kellik, saçların dökülmesi.

Scabiazis: Uyuz.

Keratoacanthoma: Merkezinde keratinöz madde içeren bir krater bulunan yuvarlak, sert ve genellikle et renginde bir lezyon.

Dermatoplasty: Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı.

Excoriation: Cildin bir kısmının çıkarılması.

Dermatome: Greft olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıkta deri plakları kesebilen araç.

Curettage: Derideki yüzeysel lezyonların deri küretiyle (kazıyıcı alet) alınması.

Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...