Başlangıç » Nedir » Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi nedir?

Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi nedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Devlet Denetleme Kurulu’nun görevi nedir? Siyaset
İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı deneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organlarını denetleyemez.2010-03-16