Başlangıç » Nedir » Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluşu ve görevi

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluşu ve görevi

Posted by: Ne Nedir 16 Mart 2010 Yorum Yaz

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kuruluşu ve görevi Siyaset
Devlet Planlama Teşkilatı, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Güvenlik Komitesi’nce çıkarılan 30 Eylül 1960 tarih ve 91 sayılı kanunla kurulmuştur. 1961 Anayasası, “iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir” hükmüne yer vermiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla, Türkiye planlı kalkınma dönemine girmiş ve ilk beş yıllık kalkınma planı 1963 yılında yürürlüğe konulmuştur.
Kalkınma planları 2005 yılına kadar beş yıllık periyotları kapsamaktaydı. Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa Birliğine üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Plan dönemi AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013
yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıllık olarak belirlenmiştir.
Kaynak: Şener GÖNÜLAÇAR (MEB İç Denetim Birimi Başkanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-16