Başlangıç » Nedir » Devletin temel ödevleri

Devletin temel ödevleri

Posted by: Faruk ŞENEL 17 Mart 2010 Yorum Yaz

Devletin temel ödevleri Hukuk
Anayasamıza göre devletin yüklendiği çeşitli görevler vardır. Bunlara örnek olarak ailenin korunması, konut ihtiyacının karşılanması, çevrenin korunması, küçüklerin ve kadınların korunması gibi ödevleri sayabiliriz.
Anayasamızın 3. kısmında ise, Cumhuriyetin temel organları şu şekilde gösterilmiştir.
Yasama Organı: Kanun yapma yetkisine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan meydana gelir.
Yargı Organı: Bağımsız mahkemelerdir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık Öğretim Lisesi “Hukuk 1 (Hazırlayan: Taylan ACAR)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-03-17