16 Mayıs 2010

Devre nedir? Kaç çeşit devre vardır?

Fizik
Fizik

Elektronların iletkenlerinden geçmesi için meydana getirilen yola, devre adı verilir. İki temel devre çeşidi vardır. Bunlardan birisi seri devredir (Şekil 1a). Bu devrede, her yerden geçen akım şiddeti aynıdır. Eğer devre kesilirse, her yerdeki akım aniden durur. Anahtar, devreleri açıp kapayan bir gereçtir. Bir devre açıkken hiçbir akım yoktur. Seri bir devredeki anahtar, devreyi açıp kapamaya yarar. Diğer devre türüne paralel devre adı verilir (Şekil 1b). Bu devrede, iki veya daha fazla kol vardır. Her bir koldaki voltaj (gerilim) aynıdır. Kollardan birisi açıldığı zaman, akım diğer koldan geçmeye devam eder.

Seri Devre Ve Paralel Devre

Şekil 1a: Seri devre Şekil 1b: Paralel devre

Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...