12 Temmuz 2010

Dezenfeksiyonun insan sağlığındaki rolü nedir?

Beslenme
Beslenme

Sulara birçok hastalık etkeni karışabilir. Bunlar insan ve hayvanların dışkı idrarlarıyla karışabildiği gibi, lağım sularının suyun iletimi sırasında ya da su kaynaklarına sızmasına bağlı olarak da üreyebilirler. Bunun so­nucu olarak da birçok bağırsak enfeksiyon hastalığı (kolera, tifo, dizanteri gibi) meydana gelebilir. Ayrıca leptospiroz, çocuk felci,sarılık vb. birçok enfeksiyon hastalığı ve çeşitli parazitler de sularla başka insanlara bula­şabilirler.

Suların bu gibi tehlikeleri oluşturmasını önleyebilmek için sudaki bütün hastalık yapıcı etkenlerin yok edilmesi gerekir.

Suyun güvenle içilebilmesi, başlıca iki grup organizmanın yok edilme­siyle mümkündür:

•   Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olan patojen bakteriler,

• Suya koku, renk veren ve suyun estetiğini bozan organizmalar.

Bu canlı varlıklar çeşitli araç veya yöntemlerle sudan ayrılabilir.

İçme sularının herhangi bir usulle dezenfekte edilmesinin amacı su ile yayılması, muhtemel bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunmasıdır.

Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...