Başlangıç » Nedir » Diğer ölçme araç ve yöntemleri

Diğer ölçme araç ve yöntemleri

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Diğer ölçme araç ve yöntemleri Eğitim Teknoloji
1)    Portfolyolar (Öğrenci gelişim dosyası)
2)    Öz değerlendirme
3)    Gözlem Formları
4)    Performans değerlendirme çizelgeleri (kontrol  listeleri veya dereceleme ölçekleri)
5)    Tutum ölçekleri
6)    Kavram haritaları
7)    Gösteriler, anekdotlar, tartışmalar, sergiler, görüşme (mülâkat), projeler, araştırma kâğıtları vb.
Kaynak: Doç. Dr. Selahattin Gelbal’ın “Ölçme ve Değerlendirme” (2007-2008 Bahar) konulu sunumdan derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).


2011-07-12