Başlangıç » Nedir » Din felsefesi açısından vahyin imkânı problemi nedir?

Din felsefesi açısından vahyin imkânı problemi nedir?

Posted by: Neslihan İpek 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Din felsefesi açısından vahyin imkânı problemi nedir? Felsefe
İnsan ile Tanrı, iki ayrı kategoride varlıktırlar. İnsanın sonlu, ölümlü, bir yanıyla da maddi varlık, Tanrı sonsuz, ölümsüz ve tümüyle manevi bilinen bir varlıktır. Bundan dolayı vahiy açıklamasına ihtiyaç duyulmaktadır.2010-03-21