Başlangıç » Nedir » Dine felsefi açıdan nasıl yaklaşılır?

Dine felsefi açıdan nasıl yaklaşılır?

Posted by: Neslihan İpek 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Dine felsefi açıdan nasıl yaklaşılır? Felsefe
Dine felsefi yaklaşım her şeyden önce din gerçeğini kabul eden ve anlamladırmaya çalışan bir yaklaşımdır. Dini, dinin temel kavramlarını ve inançlarını değerlendirmek, din gerçeğine eleştirel bir gözle yaklaşmakla olur. Bunu da felsefe yapabilir. Din felsefesi, dini tanımlamaya, açıklamaya ve anlamlandırmaya, dini kavramları ve davranış biçimlerini felsefi temeli üzerinde savunmaya ya da eleştirmeye, dinlerin kullandığı dili çözümlemeye yönelik felsefe araştırmalarından meydana gelir.2010-03-21