Başlangıç » Nedir » Dinî ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir?

Dinî ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Dinî ilimleri alanında yetişmiş alimler kimlerdir? İlahiyat
Ebu Hanîfe; Asıl adı Numan olan Ebu Hanîfe, dinî bilimler alanında geniş bir bilgiye sahiptir. Akla ve mantığa çok önem vermiş, kıyas metodunu geniş bir şekilde uygulamıştır. Fıkıh alanındaki görüşleri zamanla bir ekol hâlini almış ve Hanefî mezhebi olarak anılmıştır.
Maturidî; Semerkant'ın Maturid bucağında dünyaya gelmiştir. Ehli Sünnet mezhebinin itikadi (inanç) konularındaki esaslarını ortaya koymuştur. Kelam ve tefsir konularında eserler vermiştir.
Zemahşerî; Asıl adı Mahmut'tur. Harzem'e bağlı Zemahşer'de doğmuştur. Tefsir, edebiyat alanında yetişmiş büyük bilginlerdendir. Keşşaf isimli tefsiri büyük ün yapmıştır.
Raz'i; Fahrettin Raz'i olarak da bilinir. Rey Şehri'nde dünyaya gelmiştir. Büyük bir kelam alimidir. Tanınmış eseri Mefatihu'l Gayb'dır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06