Başlangıç » Nedir » Dip Trolündeki Kurallar Nelerdir?

Dip Trolündeki Kurallar Nelerdir?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Dip Trolündeki Kurallar Nelerdir? Su Ürünleri
Kanunun yasakladığı yerler dışındaki Karasularımızda, Kanunun 2 nci maddesinde tarifi yapılmış bulunan dip trolü ile yapılacak su ürünleri istihsalinde, gerek dip trolünün torba ağ göz açıklıkları, gerekse dip trolü dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları 18 milimetreden küçük olamaz. Dip trolünün birden fazla gemi ile çekilmesi yasaktır.
Dip trolü ile su ürünleri avcılığına ayrıca yer, zaman, mesafe ve benzeri bakımdan getirilecek, yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile bunların diğer asgari vasıf ve şartları Bakanlıkçaçıkarılacak Sirkülerle belirlenir ve ilan edilir.
Kaynak: Su Ürünleri Yönetmeliği T.K.B.22223 Sayılı R.G. 10.03.19952010-03-06