30 Mart 2010

Dış Merkez (Episantr) nedir?

Jeofizik
Jeofizik

Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği noktadır. Aslında bu, bir noktadan çok bir alandır. Depremin dış merkez alanı depremin şiddetine bağlı olarak çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bazen büyük bir depremin odak noktasının boyutları yüzlerce kilometreyle de belirlenebilir. Bu nedenle “Episantr Bölgesi” ya da “Episantr Alanı” olarak tanımlama yapılması gerçeğe daha yakın bir tanımlama olacaktır.

Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 02/01/2010.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...