19 Ağustos 2019

Dışa Bağımlılık (External Dependency) Nedir?

Finans
Finans

Dışa Bağımlılık (External Dependency)

Kendi teknoloji ve sanayi altyapısını oluşturmakta yetersiz kalan ülkelerde üretim için gerekli olan yatırım malları, hammaddeveya ara malların diğer ülkelerden ithal edilerek karşılanması, söz konusu madde ve hammaddelerin yurt içindeüretilememesidir.

Share

Beğenebilirsiniz...