30 Mart 2010

Diyet gıda ürünlerinin ithalatında hangi belgeler aranmaktadır?

Beslenme
Beslenme

Dilekçe,

Kontrol Belgesi

Analiz Sertifikası (Bileşen, mikrobiyolojik, kimyasal)

Sağlık Sertifikası veya Serbest Satış Sertifikası (İhracatçı ülkenin resmi makamlarınca onaylı olacak ve gıda takviyesi olarak tüketildiği belirtilecek)

Türkçe etiket örneği

Reklam taahhütnamesi

Numune; numunenin etiket üstü bilgilerinin noter onaylı tercümesi

Distribütörlük belgesi

Kaynak: Banu Yapar, “Diyet Gıda Ürünleri”, Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi, 2004.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...