Başlangıç » Nedir » Dizayn Kalitesi Nedir?

Dizayn Kalitesi Nedir?

Posted by: Ahmet BAĞIŞ 3 Mart 2010 Yorum Yaz

Dizayn Kalitesi Nedir? Kalite
Dizayn kalitesi, yeni veya iyileştirilen ürün veya servislerin müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere dizayn edilmelerini güvence altına alan tüm faaliyetleri içerir. Bu, ürünün fiziksel yapısı ve performans özellikleri ile birlikte tasarlanır. Dizayn kalitesi; boyut, ağırlık, hacim, dayanıklılık vb. nitelikler gibi ölçülerle belirlenir. İki ürünün aynı fonksiyonu gören kalite spesifikasyonları arasındaki fark, onların dizayn kalitesi arasındaki farkı gösterir.
Çoğunlukla üreticilerden, “kalite maliyeti çok fazla” şeklinde yakınmaları duyarız. Bu ifade daima yanlış anlaşılan bir kalite kavramına dayandırılmıştır. Aslında bu ifadeyi, “yüksek kaliteli bir ürünün dizaynı çok pahalıya mal olabilir” şeklinde anlamamız gerekir. Yani kalitenin yüksek maliyeti söz konusu olduğunda referans, daima dizayn kalitesi ile ilişkilidir. Şüphesiz bu gerçek bir maliyettir [1].
 
Bir ürün için en uygun dizayn kalitesinin saptanması, kalitenin tüketici açısından değeri ile üreticiye olan maliyeti arasındaki optimum noktanın bulunması prosesidir.
 
Kaynak: Muhittin Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi, 7.b., İstanbul : Alfa Yayınları, 2001, ss 22-23.


2010-03-03