Başlangıç » Nedir » Dizilişlerine göre (kurallı, devrik) cümlelere örnekler

Dizilişlerine göre (kurallı, devrik) cümlelere örnekler

Posted by: Türkay Koyuncu 13 Mart 2010 Yorum Yaz

Dizilişlerine göre (kurallı, devrik) cümlelere örnekler Dil Bilgisi
Türkçede cümleler özne, tümleç, yüklem sırasına göre dizilmiştir. Buna kurallı cümle, öğeleri farklı dizilen cümleye ise devrik cümle denir.
Ör: Dallar meyveye durdu. (Kurallı)
Ör: Ağlayan gözlerim bir gün gülecek (Kurallı)
Ör: Bilemedim yaylamızın yolunu. (Devrik)
Ör: Ağlıyordu ırmaklar. (Devrik cüm.)
Kaynak: Dr. Adem ORAKÇI (MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Şb. Md.), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Türkçe Dil Bilgisi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-03-13