Başlangıç » Nedir » Dolaylı finansman nedir?

Dolaylı finansman nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Dolaylı finansman nedir? Bankacılık
Para piyasası bir yıl veya daha kısa süreli borç verebilir fonları arz edenler ile bu tür kısa süreli fonları talep edenlerin bir araya geldikleri bir piyasadır. Para piyasasında, piyasa dengesini oluşturan ölçü (fiyat) faiz'dir.
Para piyasalarının en önemli kurumları bankalardır. Bankaların devreye girdiği fon aktarımı mekanizması dolaylı finansmanın bir biçimidir. Yani bankalar ellerinde fon fazlası (tasarruf) bulunanların tasarruflarını alarak, fon talep edenlere kredi açarlar. Bankaların yalnızca yurtiçindeki tasarruf sahiplerinden değil aynı zamanda yurtdışındaki fon sahiplerinden de fon sağlamaları mümkündür.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”


2010-02-20