Başlangıç » Nedir » Dolin nedir?

Dolin nedir?

Posted by: Ne Nedir 11 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Dolin nedir? Coğrafya
Dolin, karstik plato yüzeylerindeki erime çukurlarıdır. Komşu dolinlerin birleşmesiyle daha geniş çukurlar oluşur ki bu şekillere uvala adı verilir. Dolin ve uvalalar zamanla genişleyerek 1-2 km çapında polye adı verilen ovaları oluştururlar. Yerin altına sızan sular karstik taşları kimyasal olarak çözündürerek mağara adı verilen boşluklar oluştururlar.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Coğrafya 1” (Hazırlayan: Derviş Ünlü)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 03/02/2010).2010-08-11