Başlangıç » Nedir » Donatan değişikliği ya da kiralanma durumunda gemide kalan yakıtın beyanı nasıl yapılacaktır?

Donatan değişikliği ya da kiralanma durumunda gemide kalan yakıtın beyanı nasıl yapılacaktır?

Posted by: Ne Nedir 6 Ocak 2010 Yorum Yaz

Donatan değişikliği ya da kiralanma durumunda gemide kalan yakıtın beyanı nasıl yapılacaktır? Denizcilik
9 Seri No.1u ÖTV Genel Tebliğinin B/2 maddesiyle, 6 Seri No.lu Genel Tebliğinin 4. bölümüne eklenen (d) bölümünde, deniz aracının satılması veya kiralama durumunda ÖTV'siz yakıt alımı hakkından yararlanacak olan hak sahibinin değişeceği göz önünde bulundurularak, söz konusu deniz araçlarının deposunda bulunan ÖTV'si sıfıra indirilmiş deniz yakıtına ilişkin vergilerin 6 Seri Nolu Tebliğ’de belirtilen beyanname ile beyan edileceğine dair düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu itibarla, deniz aracının kaydının Milli Gemi Sicilinden Türk Uluslararası Gemi Siciline geçirilmesi veya isim değişikliği gibi nedenlerle yakıt alım defterinin yenilenmesi halinde, ÖTV'siz deniz yakıtı alımı hakkı sahibinin değişmemesi kaydıyla deniz aracının deposunda kalan yakıt için vergi beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakıt alım defterinde o yıl için verilebilecek azami yakıt miktarı, ilgili liman başkanlığınca iptal edilen eski defterde deniz aracı için tahsis edilen yıllık azami deniz yakıtı miktarından kalan bakiye miktarı aşamayacaktır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.


2010-01-06