Başlangıç » Nedir » Dönüşümcü liderlik

Dönüşümcü liderlik

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 30 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Dönüşümcü liderlik Organizasyon Yöneticilik

1978 yılında, ABD ortaya atılmıştır. Dönüşümcü liderliğin özü, liderlerle takipçileri arasındaki ilişkiyi tamamen değiştirmesidir. Dönüşümcü liderler:

–          Eylemlerine yön verecek kendi değerlerini ve kuruluş içindeki diğer insanların değerlerini belirlerler; böylece ortak ve bilinçli bir davranış ve eylem tarzı geliştirirler.

–          Gücü yaygınlaştırırlar, dağıtırlar.

–          Özle ilgilenirler, başkalarını gerçekten yetkinlendirirler.

–          Tüm yarardaşları önemserler; müşteriler, hissedarlar, satıcılar, toplum..vb.

Dönüşümcü liderliği oluşturan dört davranış bileşeni:

1.    Karizma: Takipçiler karizma sayesinde, liderle özdeşleşir.

2.    Esin: Yüksek beklentileri dillendirmek.

3.    Entelektüel teşvik: Takipçileri yaratıcı problem çözücüler yapmak!

4.    Bireysel ilgi: Takipçiler desteklendiklerini hissetmeli, yaptıkları iş takdir edilmeli.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).2011-05-30