Başlangıç » Nedir » Dünyada Su Ürünlerinin Durumu Nasıldır?

Dünyada Su Ürünlerinin Durumu Nasıldır?

Posted by: Mustafa Çelik 6 Mart 2010 Yorum Yaz

Dünyada Su Ürünlerinin Durumu Nasıldır? Su Ürünleri
1997 yılı verilerine göre, dünyada üretilen tüm balık miktarı, 95 milyon ton dolayındadır. Bunun 68 milyon tonu denizden, 13 milyon tonu iç sulardan ve 11 milyon tonu da kültür yoluyla üretilmektedir. (Aras ve ark., 1997). 2001 Yılı toplam su ürünleri üretimi 142 milyon ton dolayındadır. Bu üretimin %66'sı avcılık, %34'ü ise kültür balıkçılığı ile
sağlanmıştır.
Kaynak: HDI Sigorta; Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları 01.01.20082010-03-06