Başlangıç » Nedir » E-views ile neler yapılabilir?

E-views ile neler yapılabilir?

Posted by: UBilişim 22 Mart 2010 Yorum Yaz

E-views ile neler yapılabilir? Bilişim
· Verilerin cinsine göre (kesit, zaman, panel) değişkenlerin tanımlanmasını sağlar.
Değişkenlere ait grafikler çizilebilir.
Frekanslar hesaplanabilir.
Tanımlayıcı (Descriptive) istatistikler hesaplanabilir.
Korelasyon analizi ile değişkenler arası ilişki bulunabilir.
Regresyon analizi ile değişkenlerin birbirini nasıl etkilediği tespit edilerek, ilişkiyi açıklayan uygun model/modeller tahmin edilebilir.
Katsayı anlamlılıklarında kullanılan t, F, testleri hesaplanabilir.
Zaman serisi analizi yapılabilir.
Panel veri analizi yapılabilir.
…… ve konularımız dışında olan daha birçok analiz uygulanabilir.
Kaynak: Öğretim Görevlisi NAZAN ŞAK, “E-views Paket Programı” Sunumu.2010-03-22