28 Kasım 2017

Edebiyat Nedir?

Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın.

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, Arapça “edep” sözcüğünden türemiştir. Edep sözcüğü “eğitim, iyi terbiye, naziklik, incelik” gibi anlamlara gelir; ancak burada kastedilen, ruhun eğitilmesidir. İşte şiir, öykü, roman, tiyatro ve sinema (film) gibi eserler karşısında bir heyecan ve coşku duyar ve ruhumuzun dinginliğini hissederiz.
Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına edebiyat denir. Edebiyat; duygu, düşünce sevinç, umut, üzüntü, tasa, kaygı gibi bireysel duyguları ve toplumsal hayattaki olayları yansıtan bir sanat dalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Türk Edebiyatı 1” (Hazırlayan: Hüseyin KOÇ)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).
Share

Beğenebilirsiniz...