Başlangıç » Nedir » Eğitim teknolojisi nedir?

Eğitim teknolojisi nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Eğitim teknolojisi nedir? Eğitim Teknoloji
Eğitim teknolojisi, öğrencilerin öğrenme düzeylerini yükseltmek üzere fen bi­limleri alanında üretilen teknoloji ürünlerinin ve davranış bilimleri alanında ortaya çıkan bilgi birikiminin eğitim etkinliklerinde sistematik bir yaklaşımla uygulamaya konması sürecidir. Ancak eğitim teknolojisi örgün eğitimle sınırlı değildir. Yaygın eğitimde çalışanların iş verimini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim etkinlikle­rinde de eğitim teknolojisi ise koşulmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.2010-03-21